fbpx

Adatvédelmi irányelvek

1. MIÉRT FONTOS AZ ADATVÉDELEM?

www.budafresh.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban “Weboldal”) megfelelő működéséhez elengedhetetlen a személyes adatok kezelése. Jelen tájékoztató részletesen tartalmaz minden, a személyes adatok kezelésével összefüggő információt. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvasd el a jelen tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyél.

Személyes adataid kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR – a továbbiakban: “GDPR”) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban történik.

Felhívjuk figyelmedet, hogy a Weboldal használatával elfogadod személyes adataid a jelen szabályzatban részletesen ismertetett kezelését. A Weboldal használata, azaz a személyes adatok megadása önkéntes.

Felhívjuk figyelmedet, hogy a Weboldal használatával elfogadod személyes adataid jelen tájékoztatóban részletesen ismertetett kezelését. A Weboldal használata, azaz a személyes adatok megadása önkéntes, azonban előfordulhat, hogy bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek (*) jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy nyújthassuk neked az igénybevett szolgáltatást. Amennyiben úgy döntesz, hogy nem adod meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudjuk biztosítani egyes szolgáltatásainkat.

2. MELY SZOLGÁLTATÁSOKRA, SZEMÉLYEKRE VONATKOZIK EZ A TÁJÉKOZTATÓ?

A tájékoztató hatálya kiterjed a budafresh.hu weboldalt látogató és ott valamely szolgáltatást igénybe vevő vagy terméket vásárló felhasználók, azaz a Te személyes adataidnak a kezelésére.

3. KI AZ ADATKEZELŐ?

A Weboldal tulajdonosa és működtetője a Budafresh Hungary Kft., székhely: 8440 Herend, Pipacs utca 49, levelezési cím: 8440 Herend, Pipacs u. 49, e-mail cím: hello@budafresh.hu, cégjegyzékszám: Cg. 19-09-522820, adószám: 27759374-2-19, nyilvántartó hatóság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban “Mi” vagy “Adatkezelő”). Elérhetőségeink az alábbiak:

Web: https://www.budafresh.hu

Cím: 8440 Herend, Pipacs utca 49.

E-mail: hello@budafresh.hu

4. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

Személyes adatai természetes személyeknek vannak, ez bármilyen, egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre – az adatvédelmi jogszabályok szóhasználata szerint “érintettre” – vonatkozó bármely információ. Személyes adat például a név, a telefonszám, az e-mail cím.

Amennyiben ajánlatkérés, hírlevélre és/vagy egyéb hasonló direkt marketing csatornára feliratkozás, regisztráció, megrendelés teljesítése keretében, vagy más módon megadod részünkre a nevedet, cégnevedet, telefonszámod, e-mail címed és/vagy egyéb személyes adatod, akkor ezen személyes adatokat is kezeljük. Ezen adatok megadása természetesen önkéntes.  A Te felelősséged, hogy a megadott adatok megfeleljenek a valóságnak.

5. MILYEN CÉLOKBÓL KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Weboldal célja termékeink és szolgáltatásaink megismertetése, promóciója meglévő és potenciális ügyfeleink részére. Alapvetően e cél elérése érdekében kerül sor a személyes adatok kezelésére. Emellett a személyes adatok kezelésére sor kerülhet egyéb célokra is, amelyeket az alábbiakban részletesen felsorolunk.

5.1 WEBOLDAL-ANALITIKA

Az adatkezelés célja: a látogatottsági adatok rögzítése és feldolgozása, a Weboldalak működtetése és fejlesztése, a Weboldalak karbantartása, a felhasználói élmény fokozása.
Az érintettek kategóriái: a Weboldalakat ajánlatkérés nélkül böngésző felhasználók.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdekünk.
A kezelt személyes adatok köre: IP cím, hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedés, az operációs rendszer típusa, a böngésző típusa, és a Weboldalakon végzett aktivitásra vonatkozó adatok. Ezek kezelésére jórészt aggregált és/vagy anonimizált formában kerül sor, leginkább ún. cookie-k (sütik, lásd lenti 12. pont) vagy hasonló technológiák segítségével. Amennyiben ezzel nem értesz egyet, kérjük, ne használd a Weboldalakat.
Az adatkezelés időtartama: látogatottsági adatok jórészt aggregált és anonimizált formában történő analitikai célú feldolgozására egytől két évig terjedő időtartamig kerül sor. Ezt követően a látogatottsági adatok már kizárólag anonimizált, azaz személyes adatokat nem tartalmazó formában kerülnek kezelésre. Részletes információt a Google Analytics honlapján vagy a cookie tájékoztatóban találsz.
Adatfeldolgozó(k): a Weboldalak látogatottsági adatainak feldolgozására a Google Analytics szolgáltatásait vesszük igénybe. A Google Analytics szolgáltatásáról és a Google adatvédelmi elveiről itt olvashatsz. A Weboldalak látogatottsági adatainak reklámtevékenységgel kapcsolatos feldolgozására az alábbi szolgáltatók szolgáltatásait vesszük igénybe (az alábbi szolgáltatásokról és azok szolgáltatóinak az adatvédelmi elveiről a szolgáltatók nevére kattintva juthatsz bővebb információhoz): Google AdwordsFacebook AdsAdRoll. További részletekért kérjük, olvasd el a lenti 8. pontot.

5.2. BIZTONSÁGI MENTÉSEK A WEBOLDALRÓL

Az adatkezelés célja: üzletmenet helyreállításának képessége.
Az érintettek kategóriái: a Weboldalakkal kapcsolatban kezel személyes adatok, amelyek jelen tájékoztatóban felsorolásra kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdekünk.
A kezelt személyes adatok köre: a Weboldalakkal kapcsolatban, azok keretében kezelt személyes adatok, amelyek jelen tájékoztatóban felsorolásra kerülnek.
Az adatkezelés időtartama: a biztonsági mentések 90 napig kerülnek tárolásra.

5.3 HÍRLEVELEK ÉS EGYÉB DIREKT MARKETING

Az adatkezelés célja: a személyes adatok rögzítése és feldolgozása az ajánlatkéréshez szükséges kapcsolatfelvétel céljából, valamint a hírlevelek és/vagy egyéb direkt marketing jellegű üzenetek eljuttatása, illetve közlése céljából.
Az érintettek kategóriái: a Weboldalakon ajánlatot kérő személyek vagy hírlevélre és/vagy egyéb hasonló direkt marketing csatornára feliratozó felhasználók.
Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod.
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, illetve egyéb olyan információ, amelyet megadsz.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.
Adatfeldolgozó(k): e-mail hírlevelek küldéséhez a The Rocket Science Group, LLC (cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) által üzemeltetett MailChimp szolgáltatást használjuk. A The Rocket Science Group részese az EU-US Privacy Shieldnek, amely az EU Bizottságának határozata alapján arra szolgál, hogy biztosítsa a megfelelő szintű védelmet az USÁ-ban kezelt (feldolgozott) adatokra, adatlapja itt érhető el.

5.4 WEBOLDAL REGISZTRÁCIÓ

Az adatkezelés célja: regisztráció létrehozása, fenntartása, vásárlás megkönnyítése.
Az érintettek kategóriái: a Weboldalakon regisztráló felhasználók.
Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod.
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, illetve egyéb olyan információ, amelyet megadsz.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása.

5.5.1 VÁSÁRLÁS, MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE, UTÁNKÖVETÉSE SAJÁT KÉSZLETRŐL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN

Az adatkezelés célja: megrendelés teljesítése, utánkövetése, esetleges jogi igényekkel szembeni védekezés.
Az érintettek kategóriái: a Weboldalakon terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, akik lehetnek regisztrált felhasználók is.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, illetve egyéb olyan információ, amelyet megadsz.
Az adatkezelés időtartama: a vásárlást követő öt (5) év, ami a Ptk. szerinti általános elévüli idő.
Adatfeldolgozó(k):………,részletesen lásd lenti 8. pont.
Adattovábbítás: STRIPE Inc.., valamint logisztikai partnerünk a Webshippy Kft., részletesen lásd a lenti 7. pontot.

5.5.2 VÁSÁRLÁS, MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE, UTÁNKÖVETÉSE TARTÓS KÖZVETÍTŐ SZERZŐDÉS KERETÉBEN TÖRTÉNT ÉRTÉKESÍTÉS ESETÉN

Az adatkezelés célja: megrendelés teljesítése, utánkövetése, esetleges jogi igényekkel szembeni védekezés.
Az érintettek kategóriái: a Weboldalakon terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybevevő felhasználók, akik lehetnek regisztrált felhasználók is.
Az adatkezelés jogalapja: tartós közvetítői tevékenység fogyasztói szerződés létrejöttéhez közted és adott partnerünk között
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, illetve egyéb olyan információ, amelyet megadsz.
Az adatkezelés időtartama: a vásárlást követő öt (5) év, ami a Ptk. szerinti általános elévüli idő.
Adatfeldolgozó(k): :………, részletesen lásd lenti 8. pont.
Adattovábbítás: STRIPE Inc., valamint logisztikai partnerünk a Webshippy Kft., részletesen lásd a lenti 7. pontot.

5.6 VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADMINISZTRATÍV KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

Az adatkezelés célja: jogi kötelezettségek teljesítése.
Az érintettek kategóriái: a Weboldalakon terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő felhasználók.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.
A kezelt személyes adatok köre: számlákon és egyéb számviteli bizonylatokon szereplő adatok, ideértve különösen a nevet és címet.
Az adatkezelés időtartama: a számla (bizonylat) keletkezését követő nyolc (8) év, ameddig kötelesek vagyunk a számviteli bizonylatok megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján.
Adatfeldolgozó(k): :……… a billingo.hu szolgáltatás nyújtója a Billingo Technologies Zrt., illetve a könyvelést végző ………. Ezekről részletesen lásd lenti 7. pontot.

5.7 FOGYASZTÓI PANASZOK

Az adatkezelés időtartama: 3 év
a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján: „A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.”

Az adatkezelés célja: fogyasztói panaszok kezelése.
Az érintettek kategóriái: a Weboldalakon terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő felhasználók.
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése.
A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, a panasszal összefüggő információk, valamint az érintett által megadott egyéb információ.
Az adatkezelés időtartama: az ügy lezárását követő öt (5) év a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján.
Adatfeldolgozó(k): :……… a szakmai bevizsgálást és független szakértői véleményt kibocsátó Cipőkontroll Plusz Kft. Részletesen lásd lenti 7. pontot.

5.8 SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS ÉRINTETTI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az adatkezelés célja: érintetti jogok kezelése.
Az érintettek kategóriái: a jelen adatvédelmi tájékoztatóban említett személyek.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek.
A kezelt személyes adatok köre: a jelen adatvédelmi tájékoztatóban felsorolt adatok, valamint a konkrét érintetti igénnyel kapcsolatos információk, és az áltaunk adott válasz.
Az adatkezelés időtartama: a konkrét érintetti igény lezárását követő öt (5) év.

A személyes adatok kezelésére sor kerülhet akkor is, ha a hozzájárulás visszavonásra került, de a személyes adatok kezelése szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a mi jogos érdekünk vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése vagy a létrejött szerződés teljesítése céljából. Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági, honvédelmi és közbiztonsági célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

6. HOGYAN KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Weboldalt ajánlatkérés és személyes adatok megadása nélkül is böngészheted, erről részletes információk a fenti 4. pontban találhatók.

Amennyiben a termékkel kapcsolatban ajánlatot kérsz a Weboldalon, úgy az ajánlatkérés teljesítése érdekében kezeljük a megadott személyes adataidat. Ez a veled való kapcsolattartást jelenti, így például azt, hogy felvehetjük veled a kapcsolatot az általad megadott módon vagy módokon.

Bizonyos időközönként hírleveket vagy egyéb direkt marketing üzeneteket küldünk neked, minden esetben kizárólag olyan módon, ahogy azt engedélyezted. Bármikor leiratkozhatsz az ilyen hírlevelekről vagy egyéb direkt marketing üzenetekről. Ezt vagy a hírlevélben található leiratkozási linkre kattintással vagy az hello@budafresh.hu címre írt e-mailben kérheted.

Regisztrációddal valamint rendelésed leadásával összefüggésben megadott személyes adataidat kizárólag megrendeléseid teljesítése és rendeléskövetés céljából kezeljük. Ez a Róka MArtin E.V. és Közted az ÁSZF alapján létrejött szerződés megkötéséhez és annak teljesítéséhez szükséges adatkezelést jelenti.

7. KIKKEL OSZTJUK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Weboldal technikai működtetésében alvállalkozóink is részt vesznek. Ezek az alvállalkozók az adatvédelmi szabályok alapján általában adatfeldolgozónak minősülnek. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy egyes alvállalkozóink – pl. a rá irányadó jogi kötelezettségeknek való megfelelés és/vagy a nyújtott szolgáltatás jellege miatt – adatkezelőnek minősülnek. Ha erről van szó, akkor ezt az alábbiakban külön feltüntetjük.

Az alábbi alvállalkozók férhetnek hozzá személyes adatokhoz:

7.1 Web

7.2 A Weboldal látogatottsági adatainak feldolgozására jórészt aggregált és anonimizált formában kerül sor, amelyhez a Google Analytics szolgáltatásokat vesszük igénybe. A Google Analytics szolgáltatója a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), a látogatottsági adatok feldolgozására az USA-ban található szervereken kerül sor.

7.3 A Weboldal látogatottsági adatainak reklámtevékenységgel kapcsolatos feldolgozására a Google Adwords, Facebook Ads, és az AdRoll szolgáltatásokat vesszük igénybe. A Google Adwords szolgáltatója a Google LLC (lásd fent); a Facebook Ads szolgáltatója a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország), a Facebook adatkezelési szabályzatát itt találod, arra nézve, hogy a Facebook az adatok feldolgozását melyik országban végzi, itt találsz további információt. Az AdRoll szolgáltatója az AdRoll Advertising Limited (1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Írország), arra nézve, hogy a látogatottsági adatok feldolgozását melyik országban végzik, itt találsz további információt. A Google és a Facebook részese az EU-US Privacy Shieldnek, amely az EU Bizottságának határozata alapján arra szolgál, hogy biztosítsa a megfelelő szintű védelmet az USÁ-ban kezelt (feldolgozott) adatokra. Az egyes szolgáltatók Privacy Shield adatlapja az alábbi linkeken érhető el: GoogleFacebook. Az Adroll vonatkozásban a megfelelő szintű védelmet az EU Bizottságának határozatának megfelelő modelklauzulák (Standard Contractual Clauses, SCCs) biztosítják, lásd itt. Amennyiben ezekről szeretnél további információt kapni, jelezd ezt nekünk.

7.4 Ajánlatkérés, regisztráció, illetve hírlevélre és/vagy egyéb hasonló direkt marketing csatornára való feliratozás esetén: személyes adataidat más személyeknek (adatkezelőknek) nem továbbítjuk, azaz nem értékesítjük vagy adjuk át más formában, kivéve, ha ehhez kifejezetten és előzetesen hozzájárultál.

7.5 Simple kártyás fizetés esetén: a felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. River park, K30. Épület II., cégjegyzékszám: 01-09-174466, adószám: 24386106-2-43, tel.: +36 1 776 6901, fax: +36 1 776 6902, web: https://www.otpmobil.hu/), mint Adatkezelő részére. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (csalásmegelőzés).

7.6 Csomagod kézbesítéséhez neved, címed, e-mail címed és telefonszámod átadásra kerülnek logisztikai partnerünknek, aki ezt a rendelés kiszállítása céljából kezeli. Logisztikai partnerünk a Webshippy Magyarország Kft. (Cím: 2151 Fót, 0221/12, cégjegyzékszám: 13-09-213880, adószám: 25569421-2-13)

7.8 Amennyiben fogyasztói panasszal, minőségi kifogással élsz, és ennek kivizsgálásába más szereplőket is be kell vonnunk (például hatóság, békéltető testület, független szakértő) akkor a kivizsgáláshoz szükséges személyes, valamint a vásárlással kapcsolatos adatokat velük is megosztjuk, ők ezt a döntés, illetve szakvélemény meghozatala céljából kezelik.

7.9 A vásárlással kapcsolatos számlakibocsátáshoz a billingo.hu alkalmazást használjuk. Ezt a BILLINGO TECHNOLOGIE Zrt. (Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6., cégjegyzékszám: 01-10-140802, adószám: 27926309-2-41, e-mail: hello@billingo.hu) üzemelteti, számukra, mint adatfeldolgozónak a számlázási vásárlók neve és számlázási címe kerül továbbításra. A vásárlók neve és számlázási címe számviteli partnerünknek (Császár Consulting Kft., cím: 1212, Budapest, Kossuth Lajos utca 136 1/3) is továbbításra kerül adatfeldolgozási céllal.

8. MENNYI IDEIG KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes adatokat főszabály szerint addig kezeljük, amíg az erre szóló hozzájárulásodat nem vonod vissza, az ajánlatkéréskor megadott adataid törlését nem kéred, vagy a hírlevélről és/vagy más elektronikus direkt marketing csatornáról nem iratkozol le. A fenti 5. pontban felsorolt egyes adatkezelési céloknál tüntettük fel az irányadó megőrzési időket.

9. MILYEN JOGOK ÉS IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK ÁLLNAK RENDELKEZÉSEDRE?

A GDPR 15-21. cikkei alapján jogosult vagy arra, hogy a Róka Martin E.V. által kezelt személyes adataid tekintetében az alábbiakat kérd:

Hozzáférés személyes adataidhoz: jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult vagy arra, hogy a személyes adataidhoz hozzáférést  kapj, valamint tájékoztatást kapj a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

Személyes adataid helyesbítése: jogosult vagy arra, hogy helyesbítsük pontatlan személyes adataid, valamint hiányos személyes adataid kiegészítését kérd.

Személyes adataid törlése („az elfeledtetéshez való jog”): jogosult vagy arra, hogy töröljük a személyes adataidat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • személyes adataidra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
  • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulásod visszavonásra kerül, és adatkezelésünknek nincs más jogalapja;
  • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozol az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésünkre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük az adataid és tiltakozol személyes adataid kezelése ellen;
  • ha személyes adataidat jogellenesen kezeltük;
  • ha személyes adataidat jogszabály alapján törölnünk kell.

A törlés iránti kérelmed teljesítését megtagadhatjuk, ha az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Személyes adataid kezelésének korlátozása: meghatározott esetekben az kérésedre személyes adataid felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

Tiltakozz személyes adataid kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogos érdek alapján történik, ideértve azt az esetet is, ha a közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő adatkezelés jogalapja jogos érdek: jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes adataid jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adataidat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Személyes adataid megkapása, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog): amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, jogosult vagy arra, hogy személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, illetve hogy ezeket az adatokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelő részére, ha (i) az adatkezelés a hozzájárulásodon alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Te vagy az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a Te kérésedre történő lépések megtételéhez szükséges; és (ii) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Ha személyes adataid kezelésére hozzájárulásod alapján került sor, úgy hozzájárulásod bármikor visszavonhatod.

Hogyan gyakorolhatod ezen jogaid?

Fenti jogaid gyakorlására vonatkozó kérelmed a 3. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheted el. A Róka Martin E.V. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül napon belül közérthető formában tájékoztatást nyújt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, amely indokolt esetben további két (2) hónappal meghosszabbítható. Amennyiben valamilyen oknál fogva nem teljesítjük kérésed, tájékoztatásunkban értesítünk ennek okáról. Amennyiben nem értesz egyet a válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, úgy a lent feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésedre.

Amennyiben nem értesz egyet az intézkedésünkkel vagy válaszunkkal, vagy úgy gondolod, hogy a személyes adatok védelméhez fűződő jogaid sérültek, akkor jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) bejelentést tenni vagy – választásod szerint – székhelyünk szerinti törvényszékhez vagy a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszékhez fordulni, (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheted meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A Róka Martin E.V. székhelye szerint illetékes törvényszék a Veszprémi Törvényszék.

10. HOGYAN GONDOSKODUNK A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL?

Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatok biztonságát. A személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.

Kérjük, hogy email-címed és telefonszámod tartsd naprakészen, és ezek változásáról értesítsen bennünket. Javasoljuk, hogy minden esetben csak olyan email-címet használj, amelyhez kizárólag Te férsz hozzá, és amelyhez bármikor hozzá tudsz férni.

Felhívjuk figyelmedet, hogy a biztonságos bankkártyás fizetőoldalon kívül (pl. e-mailben, üzenetben, telefonon) soha ne add meg a kártyád számát, lejárati idejét vagy a hátoldalán lévő háromjegyű CVC2/CVV2 kódot! Mi sosem kérjük el ilyen módon a kártyaadatokat, ezért ha bárki a nevünkben a fenti adatokat kérné tőled, akkor valószínűleg adathalász (phising) próbálkozás ért. Az adatokat ne add meg, és azonnal értesíts minket és a kártyakibocsátó bankodat!

  1. MIK AZOK A COOKIE-K (SÜTIK)?

A sütik (cookies) olyan szöveges állományok, amelyek révén a Weboldal vagy más számítógépes kiszolgáló (szerver) azonosítani tudja a  számítógépedet, és tárolja személyes preferenciáid, valamint technikai adataid, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok (click stream) azt mutatják meg, hogy a felhasználó milyen oldalakat látogatott meg és milyen sorrendben. A sütik arra is használhatóak, hogy a Weboldalon milyen hirdetések jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatásosságát. A sütiket arra használjuk, hogy személyre szabjuk az látogatásodat Weboldalunkon (pl. felismerjünk téged, mikor visszatérsz Weboldalunkra), elemezzük a Weboldal forgalmát, és nyomon kövessük a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat, amelyek a Weboldal használatához kapcsolódó letöltésekre és technikai feltételekre vonatkoznak. Ez elősegíti, hogy fejlesszük a Weboldalunk megjelenését és tartalmát, hogy az minél inkább megfeleljen a felhasználók elvárásainak. A sütik lehetnek állandók (ezek mindaddig a számítógépeden maradnak, míg nem törlöd őket) és időszakosak (amelyek csak a böngésző bezárásáig érvényesek).

Használhatunk webjelzőket (web beacons) vagy ehhez hasonló technológiákat is, amelyek megfigyelik Weboldalunk használatát, és megmutatják számunkra, hogy mely lapokat látogatod meg Weboldalunkon. Ezeket átlátszó GIF fájloknak (clear GIF) is nevezik. A webjelzők (web beacon vagy web bug) rövid kódsorok, amelyek a weboldalon egy képet helyeznek el olyan adatok továbbítása érdekében, mint például annak a számítógépnek az IP-címe, amely letöltötte az oldalt, amelyen a webjelző szerepel, továbbá az oldal URL-je (címe), amelyen a webjelző megjelenik, a webjelzőt tartalmazó oldal megtekintésének időpontja, a böngésző típusa, amely letöltötte a webjelzőt és a számítógépen az adott szerver által korábban elhelyezett sütik azonosító száma. Amennyiben HTML-képes email üzeneten keresztül lépünk kapcsolatba veled, a webjelzők tájékoztatnak, hogy megkaptad, illetve megnyitottad-e üzenetünket.

Amennyiben rendelkezésünkre bocsátod személyes adataidat (pl. ajánlatkérés útján), akkor ez összekapcsolhatóvá válik a sütikben és/vagy webjelzőkben tárolt anonim adatokkal. Az így előállt információkat analitikai és marketing célra kezelhetjük, a szolgáltatás hatékonyságának mérése és annak továbbfejlesztése, valamint személyre szabott ajánlatok nyújtása céljából. A weboldal használatával hozzájárulsz a sütik és webjelzők jelen tájékoztatóban ismertetett használatához.

A legtöbb böngésző alapbeállításai engedélyezik a sütik elfogadását. Ugyanakkor, beállíthatod böngésződ úgy is, hogy blokkolja a sütiket. Ha email-kliensed vagy böngésződ úgy állítod be, hogy a HTML emailek csak szövegként jelenjenek meg, ezzel megtilthatod bizonyos webjelzők használatát. Kérjük, további információért nézd meg email-kliensed vagy böngésződ “Súgó” menüpontját. Ugyanakkor a Weboldal bizonyos szolgáltatásai csak sütik vagy hasonló eszközök használatával érhetők el, így tudnod kell, hogy a sütik vagy hasonló eszközök blokkolásával megakadályozod, hogy bizonyos tartalmainkat és szolgáltatásainkat elérd, más szóval blokkolás esetén nem vagy csak korlátozottan tudod igénybe venni a Weboldalt.

  1. MIT TARTUNK MÉG FONTOSNAK?

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Ha a Weboldalt, illetve bennünket egy közösségi oldalon bármilyen módon bejelölöd, követed stb., úgy engedélyezed, hogy hozzáférjünk a közösségi oldalon levő profilodból bizonyos adataihoz (pl. név, email-cím, fotó, nem, születésnap, tartózkodási hely, ismerősök felsorolása, az által követett és/vagy a téged követő személyek, hozzászólásai vagy tetszés-nyilvánításai, azaz „lájkolásai”). A szolgáltatásainkkal való kapcsolata során egyéb, személyedhez nem kapcsolódó adatokat is gyűjthetünk (pl. megtekintett tartalom, arról való információ, hogy a tartalmak mellett mely reklámok jelentek meg, illetve melyekre kattinthattál rá stb.). A közösségi oldalak azonban az tőlünk függetlenül működnek, így önálló adatvédelmi szabályzattal is rendelkeznek, ezért az azokon végzett tevékenységre, az ott megadott személyes adatokra és információkra nem a jelen adatvédelmi tájékoztató, hanem az adott közösségi oldal szolgáltatójának adatvédelmi szabályzata irányadó. További információkért arra vonatkozóan, hogy hogyan tudod az adatvédelmi beállításait személyre szabni a közösségi oldalakon, illetve hogy a közösségi oldalak hogyan kezelik a személyes adataidat, kérjük, tekintsd át azok adatvédelmi útmutatóit, adatvédelmi szabályzatait és felhasználási feltételeit.

LINKEK

A Weboldal tartalmazhat olyan oldalakra mutató hivatkozásokat, amelyeket nem mi kezelünk (pl. alvállalkozók, kereskedelmi partnerek saját honlapja), amelyekre értelemszerűen nem vonatkozik jelen Adatvédelmi Szabályzat, és amelyeken eltérő lehet az adatvédelem szintje. Ezek az oldalak tőlünk teljesen függetlenek, így javasoljuk, hogy tanulmányozd a vonatkozó adatvédelmi szabályzatokat mielőtt valamely személyes adatot rendelkezésre bocsátasz egy ilyen oldalon vagy ilyen oldal szolgáltatását veszed igénybe, mivel ezekért semmiféle felelősséget sem vállalunk, és nem ellenőrizzük azon eljárásokat, amelyekkel ezen oldalakon személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, hozzáférhetővé tételére vagy egyéb módon történő kezelésére sor kerül.

TÁJÉKOZTATÁSKÉRÉS

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdésed merülne fel, a fenti 3. pontban jelezett elérhetőségeken kaphatsz felvilágosítást.

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jelen Adatvédelmi tájékoztatót meghatározott időközönként felülvizsgáljuk annak érdekében, hogy az megfeleljen a felhasználók elvárásainak, továbbá a hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításra kerül, úgy a módosított verziót a Weboldalon közzétesszük. Javasoljuk, hogy időről-időre nézd át jelen Adatvédelmi tájékoztatót annak érdekében, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatos minden tény és információ tekintetében naprakész legyél. A személyes adatok kezelését érintő jelentős változtatás esetén erről email útján, adott esetben hírlevél és/vagy egyéb marketing csatorna útján is adunk tájékoztatást.

_

Jelen szabályzat 2022. január 17. napjától hatályos.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában.
Cookie beállítások
Elfogadás
Adatvédelmi és cookie beállítások
Adatvédelmi & cookie beállítások
Cookie neve Aktív

Hogyan törölheti a cookie-kat, és hogyan tilthatja le azokat

Amennyiben nem szeretné, hogy cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet. A legnépszerűbb böngészőkben a letiltás mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhet tudomást:
Beállítások mentése
Cookie beállítások